ASIMP.cz

Logo
Potřebujete poradit?
telefonicky: PO - PÁ (10:00 - 18:00)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
ODBĚR NOVINEK
 

 

 1. Úvod
 2. Podmínky služby
PODMÍNKY SLUŽBY
PROVOZOVATEL SLUŽBY
 • Daniela Schvengerová
 • Karla Marxe 731/4
 • Most, 434 01
 • IČ: 04794826
 • neplátce DPH

 

 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

 

Dne viz datum objednávky


"příkazník" (provozovatel / zprostředkovatel služby) Daniela Schvengerová, Karla Marxe 731/4, Most, 434 01, IČ: 04794826, e-mail: info@asimp.cz, telefon: 702 549 100 (dále jen „Zprostředkovatel“)
a
příkazce“ – viz kupující dle objednávky na www.asimp.cz (dále jen "Zákazník")

uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen "Smlouvu") prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Příkazní smlouva je uzavřena zaplacením poptávky "ceny" na zprostředkování nákupu na účet Zprostředkovatele.

 

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zprostředkovatele spočívající v zastoupení Zákazníků při objednání zboží ze zahraničních / asijských internetových obchodů (dále jen "Dodavatelé") a zaplacení jeho kupní ceny, které si Zákazník vybere z nabídky umístěné na webových stránkách www.asimp.cz (dále jen „Služba“).

1.2 Je-li Zákazníkem právnická či fyzická osoba, která nakupuje zboží na www.asimp.cz za účelem dalšího prodeje, pak nese veškeré zákonné povinnosti vyplývající z takové činnosti.

1.3 Po uzavření příkazní smlouvy Zprostředkovatel objednává u Dodavatelů Zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem Zákazníka a na jeho účet.

1.4 Zprostředkovatel zboží neprodává, není jeho dovozcem ani dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Zprostředkovatel pouze jménem Zákazníka a na jeho účet objednává zboží u Dodavatelů a jménem Zákazníka a na jeho účet hradí Dodavatelům kupní cenu v měně a způsobem stanovenými Dodavateli.

 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli nezbytné informace a podklady, které bude vyžadovat předmět této smlouvy.

2.2 Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy Zákazníka v souvislosti se zprostředkováním nákupu.

2.3 Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů Zákazníka a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit pouze je-li to v zájmu Zákazníka nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. To platí po celou dobu trvání této smlouvy.

 

3. Výběr zboží k objednání, objednávka služby, účinnost a uzavření smlouvy

3.1 Zákazník si vybere zboží z nabídky umístěné na webových stránkách www.asimp.cz. Veškeré informace o zboží (obrázky, fota, popisy, rozměry, varianty, atd.) umístěné na www.asimp.cz jsou přebírány od Dodavatelů.

3.2 Objednávka se provádí elektronicky v objednávkovém systému www.asimp.cz. O přijetí "potvrzení" objednávky, která je předmětem této smlouvy, bude Zákazník informován e-mailem, ve kterém budou uvedeny informace k převodu finančních prostředků určených k objednání zboží.

3.3 Účinnost příkazní smlouvy a zmocnění Zprostředkovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada platby Zákazníkem na účet Zprostředkovatele do 60 hodin od potvrzení objednávky. Příkazní smlouva a zmocnění tedy nabývá účinnosti až připsáním platby na účet.

3.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Zprostředkovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám.

 

4. Cena, způsob platby a objednání zboží u Dodavatele

4.1 Cenou se pro účely této smlouvy rozumí částka, která je uvedena u každého zboží na www.asimp.cz. V ceně je zahrnuto DPH (od 1.7.2021 z důvodu nařízení EU pro dovoz zboží mimo EU).

4.2 V ceně není zahrnuto případné CLO a ani poplatek za případné zastoupení v celním řízení.

4.2 Od 1.7.2021 dochází z důvodu nové legislativy EU u zásilek zasílaných ze třetích zemí zákazníkům v Evropské unii ke změnám v celních a daňových pravidlech. V ceně je již zahrnuto DPH.

4.3 Při objednání zboží ze zemí mimo EU prostřednictvím ASIMP.cz je DPH odvedeno již zahraničním prodejcem!

4.4 Cena zboží se hradí bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Zprostředkovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet Zprostředkovatele. Úhradou ceny se objednávka Služby stává závaznou.

4.5 Objednáním Služby Zákazník souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel s plněním Služby započal ihned poté, co se objednávka Služby stane závaznou. Zboží bude u Dodavatelů objednáno nejpozději do 72 hodin po úhradě ceny.

4.6 V případě objednávky se dvěma a více položkami mohou být jednotlivé položky objednány u více Dodavatelů.

4.7 Okamžikem objednání „Zákazníkem určeného zboží“ u Dodavatelů a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet Dodavatelů, je Zprostředkovatelův závazek splněn.

4.8 Případné CLO a poplatek za případné zastoupení v celním řízení hradí Zákazník a to při převzetí zboží.

 

5. Dodání zboží

Dne 6.1.2023 vstupuje v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, někdy označovaná jako „tlačítková novela“. Součástí novely je kromě jiných práv a povinností také i znění, že pro e-shopy platí obecná povinnost dodat zboží do 30 dnů. Se zákazníkem se samozřejmě ale lze dohodnout i na delší lhůtě pro dodání zboží.

5.1 Zprostředkovatel není dodavatelem zboží.

5.2 Zboží zákazníkovi dodává Dodavatel. Dodací lhůta, dána Dodavateli, je 15 - 60 (90) dní, obvyklá doba doručení je 15 - 30 dní od expedice zboží, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Z důvodu nezaviněné nepředvídatelné události (pandemie, přírodní katastrofa, přepravní incident atd.), jednání třetích stran (zdržení zásilky v třídicím / zpracovatelském centru České nebo Slovenské pošty, zadržení zásilky k celnímu řízení atd.), oslav vánočních svátků, evropských nebo asijských oslav Nového roku a jiných svátků může dojít k prodloužení dodání zboží až o 30 dní (neplatí pro zboží skladem v ČR).

5.3 V případě objednávky se 2 a více položkami mohou být jednotlivé položky objednány u více Dodavatelů, proto i dodací lhůty a dodání jednotlivých položek se mohou lišit.

5.4 Po odeslání zboží od Dodavatelů může Zákazník na vyžádání prostřednictvím elektronické pošty obdržet od Zprostředkovatele informaci, pokud bude Dodavatelem poskytnuta, o sledovacím čísle zásilky.

5.5. Zákazník je povinnen na základě "Smlouvy" objednané zboží převzít. Nepřevezme-li zákazník zboží, bez výjimky ve všech případech, pak nese plně veškeré náklady Dodavatele i Zprostředkovatele s tím spojené. Jedná se o náklady na poštovné, ztrátu vlivem kurzových výkyvů a bankovní poplatky. Bankovní poplatky jsou dané aktuálním sazebníkem Fio banky, u které je veden účet Zprostředkovatele.

5.6 Nákupem zboží ze zahraničí se Zákazník stává dovozcem a zboží bude (od 1.7.2021 z důvodu nařízení EU pro dovoz zboží mimo EU) podrobeno celnímu řízení. Zprostředkovatel Zákazníkovi negarantuje, že je cena konečná. V ceně není zahrnuto případné CLO a ani poplatek za případné zastoupení v celním řízení viz DPH a CLO.

5.7. Zprostředkovatel a Zákazník se tímto domlouvají na dodací lhůtě, která může (z podstaty a okolností vyplývající z Příkazní smlouvy) přesahovat 30 dní viz bod 5.2

5.8 Zájemce / Zákazník stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodu 5.5. a 5.7.

 

6. Rizika & garance související s poskytovanou službou

6.1 Zprostředkovatel nezaručuje, že Dodavatel k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce.

6.2 Zprostředkovatel nezaručuje, že Dodavatel zboží zašle v příslušném či obecně známém obalu.

6.3 Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost: za nabízené a dodávané zboží Dodavateli; v případě značkového zboží za jejich originalitu; za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím; za ztrátu zboží při přepravě; za doručení zboží ve lhůtě 90 dnů.

6.4 Zprostředkovatel garantuje doručení zboží nebo vrácení platby.

 

7. Reklamace

Reklamace vadného zboží

 • Zboží bez vyzvání neodesílejte / nejdříve nás kontakujte prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • V některém případě není vůbec nutné zboží vracet - ve kterém, určuje Zprostředkovatel. V opačném případě takové zboží nebude převzato.
 • V případě nutnosti zaslání zboží je zákazník povinen tak učinit nejlevnější cestou. Ta také bude Zprostředkovatelem zákazníkovi proplacena.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zprostředkovatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • Reklamace může být vyřízena: a) opravou vady; b) zasláním nového zboží; c) nabídkou částečné kompenzace (slevy); d) vrácením celé platby; e) zamítnutím.

Reklamace nedoručení zboží

 • Kontakujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zprostředkovatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • Reklamace může být vyřízena: a) zasláním nového zboží; b) vrácením celé platby; c) zamítnutím.

Vrácení zboží

 • Zboží můžete vrátit v zákonné lhůtě 14 dní / ASIMP.cz poskytuje 30 dní.
 • Oznámení o úmyslu vrátit zboží nás informuje prostřednictvím dopisu, kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • Zboží (včetně prohlášení / důvod vrácení) zašlete na adresu: Daniela Schvengerová (ASIMP.cz), Karla Marxe 731/4, Most, 434 01. Prohlášení / důvod vrácení lze také zaslat poštou či e-mailem.
 • Náklady na dopravu hradí odesílatel.
 • Od doručení oznámení musí být peníze vráceny do 14 dnů / ASIMP.cz vrací platbu obvykle do 48 hodin. Tato doba se však může prodloužit, pokud Zprostředkovatel neobdrží vracené zboží nebo doklad, že jste ho již poslali.
 • Ve vrácené částce musí být zahrnuté i náklady na poštovné, které zákazník zaplatil při koupi.

Výměna zboží

 • Oznámení o úmyslu výměny zboží nás informujte prostřednictvím dopisu, kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • Zprostředkovatel bude zákazníka kontaktovat ohledně specifikace nově požadovaného zboží. Zákazníkovi je objednáno nové zboží, je-li takové dostupné, na základě předchozí dohody.
 • Zákazník si je vědom, že Zprostředkovatel není prodejcem zboží. Může tedy dojít k situaci, že zákazníkem nově požadované zboží nemusí být k dispozici. V takovém případě si zákazník zboží buď ponechá nebo vrátí.
 • V případě výměny (včetně prohlášení / důvod výměny) zašlete zboží na adresu: Daniela Schvengerová (ASIMP.cz), Karla Marxe 731/4, Most, 434 01. Prohlášení / důvod výměny lze také zaslat poštou či e-mailem.
 • Náklady na dopravu hradí odesílatel.

 

8. Zánik a změna smlouvy

8.1 Výpověď smlouvy ze strany Zákazníka před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti Zprostředkovatele uskutečněné na základě příkazní / zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Zprostředkovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn., že smlouvu nelze vypovědět např. v případě, kdy bude zboží Zprostředkovatelem Dodavatelům již uhrazeno či snad dokonce bude zboží Dodavateli odesláno směrem k zákazníkovi. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v systému vždy s určitým zpožděním.

8.2 Zjistí-li Zprostředkovatel dodatečně, že některé Zákazníkem objednané zboží již Dodavatelé nemají na skladě, tak může nabídnout Zákazníkovi buď zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) nebo mu vrátí příslušnou částku na účet či poštovní poukázkou.

8.3. Domácí platba: při vracení příslušné částky složenkou je stržen poplatek, a to ve výši dané aktuálním sazebníkem České pošty.

8.4. Zahraniční platba: při vracení příslušné částky je stržen bankovní poplatek, a to ve výši dané aktuálním sazebníkem Fio banky, u které je veden účet Zprostředkovatele.

8.5. Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení občanského zákoníku o zániku plné moci.

 

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy se Zprostředkovatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Zákazník však nemůže odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 2. na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodejce

 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 5. na dodávku novin, periodik a časopisů

 6. spočívajících ve hře nebo v loterii

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Ochrana osobních údajů na ASIMP.cz.

 

11. Zasílání informací a dotazů k objednávce

11.1 Na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce jsou do doby jejího uzavření / vyřízení / ukončení zasílány:

 • informace (např. Potvrzení objednávky, Odeslání zboží atd.)
 • a dotazy (např. Kontrola doručení zboží viz bod 14.)

 

12. Zasílání obchodních sdělení

12.1 Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení.

 

13. Registrace

13.1 Zákazník se může kdykoliv zaregistrovat na stránkách www.asimp.cz bez nutnosti uskutečnit objednávku. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu.

Výhody registrace:

 • přehled o poskytnuté slevě
 • nemusíte zadávat dodací / fakturační údaje při každém nákupu
 • přehled + možnost tisku (kliknutím na ikonku PDF) všech objednávek
 • přednostní komunikace s obchodníkem

 

14. Kontrola, Doručení zboží, Uzavření objednávky

"Kontrola doručení zboží" je kontrolní mechanismus Zprostředkovatele, který slouží k ochraně zákazníka.

Zprostředkovatel provádí "kontrolu doručení zboží" zasláním dotazu směrem k zákazníkovi a to:

 • prostřednictvím e-mailu (na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce)
 • nebo zasláním SMS na mobilní telefonní číslo (pouze v ČR a jen v případě, že bylo v objednávce uvedeno)
 • nebo prostřednictvím e-mailu i SMS zprávy

14.1 Kontrola doručení zboží / součinnost zákazníka

 • zákazník by měl ve vlastním zájmu na dotaz reagovat a poskytnout součinnost
 • jestliže zákazník na dotaz nereaguje, pak je kontrolované zboží považováno za doručené dle bodů 14.2 A 1 a B 2
 • jestliže zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformuje zprostředkovatele o nedoručení, pak je toto zboží považováno za doručené dle bodu 14.2 B 3

14.2 Doručení zboží

A. V případě zásilky se sledovacím číslem je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. na základě veřejně dostupné informaci o úspěšném doručení dle některého níže uvedeného nástroje pro sledování zásilek:
B. V případě zásilky bez sledovacího čísla je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. v den přímého potvrzení zákazníkem
 2. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník na dotaz nereagoval (bod 14.1)
 3. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformoval Zprostředkovatele o nedoručení

*(60 + 7)

 • 60 = poslední termín uvedený v e-mailu potvrzující odeslání zboží
 • 7 = nejzazší den pro podání reklamace z důvodu nedoručení zboží

14.3 Uzavření objednávky

A. V interním systému ASIMP.cz (Zprostředkovatele)

 • netýká se probíhajících reklamací
 • nejpozději 91. den od data odeslání je zboží označeno v interním systému ASIMP.cz za doručené

B. V interním systému ZAHRANIČNÍHO PRODEJCE (Dodavatele)

 • netýká se probíhajících reklamací
 • nejpozději 98. den od data odeslání je zboží označeno Zprostředkovatelem u Dodavatele za doručené
 • v takovém případě již není možné reklamovat nedoručení zboží

14.4 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 14.1 - 14.3.

 

 

15. Další práva a povinnosti smluvních stran

15.1. Provozovatel služby není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

15.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel služby prostřednictvím elektronické adresy asimp@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle provozovatel služby na elektronickou adresu kupujícího.

15.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z příkazní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem služby a kupujícím z příkazní smlouvy.

15.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15.5. Provozovatel služby je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.6. Uzavřením smlouvy o službách souhlasí uživatel s podmínkami zpracování osobních údajů. 

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PLATEBNÍ METODY

1. Bankovní převod (platba předem)

Převod mezi českými bankami trvá většinou jen 1 pracovní den, přesto doporučujeme platbu provést ihned po dokončení objednávky, abychom s ní mohli počítat. V případě zahraničních plateb trvá většinou převod 3 dny. Platební informace (číslo účtu, variabilní symbol i konečnou částku) obdržíte v e-mailu potvrzující objednávku "potvrzení objednávky / výzva k úhradě".

2. Vkladem na účet (platba předem)

Tato varianta je určena zejména pro ty zákazníky, kteří nemají nebo nepoužívají internetové bankovnictví. Jedná se o převod finančních prostředků složenkou prostřednictvím České pošty. Převod trvá většinou 3 dny. Platební informace (číslo účtu, variabilní symbol i konečnou částku) obdržíte v e-mailu potvrzující objednávku "potvrzení objednávky / výzva k úhradě".

 

Závaznost objednávky: přijetím platby na účet provozovatele / Storno objednávky: neuhrazení objednávky do 5 pracovních dní

 

 

PLATEBNÍ INFORMACE

ČESKÁ REPUBLIKA - platba bankovním převodem (domácí platba v Kč)

 • domácí platba musí být provedena v Kč / platby v EUR neakceptujeme
 1. je-li domácí platba provedena v EUR, pak je bankou stržen poplatek: A) SEPA platba - poplatek 20 Kč; B) zahraniční platba - poplatek 100 Kč
 2. ASIMP.cz v takovém případě odečte bankovní poplatek od příchozí platby
 3. příchozí platba je považována za neúplnou a bude požadováno její doplacení
 • číslo účtu: 2601302783 / 2010
 • variabilní symbol: číslo objednávky
 • vzkaz pro příjemce: jméno odesílatele

ČESKÁ REPUBLIKA - platba vkladem na účet (domácí platba v Kč)

 • číslo účtu: 2601302783 / 2010
 • variabilní symbol: číslo objednávky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - platba bankovním převodem (zahraniční platba v EUR)

 • zahraniční platba musí být provedena v EUR / platby v Kč neakceptujeme
 1. je-li zahraniční platba provedena v Kč, pak je bankami stržen oběma stranám poplatek
 2. ASIMP.cz v takovém případě odečte bankovní poplatek od příchozí platby
 3. příchozí platba je považována za neúplnou a bude požadováno její doplacení
 • majitel účtu (příjemce): Daniela Schvengerová
 • adresa majitele účtu: Karla Marxe 731/4, Most, 434 01
 • variabilní symbol: číslo objednávky
 • vzkaz pro příjemce: jméno odesílatele
 • IBAN: CZ2420100000002601302783
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V případě zahraniční platby musí být uveden majitel účtu!

 

 

USKLADNĚNÍ, ODESLÁNÍ, DODACÍ LHŮTY A DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 

USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ

Není-li zboží označeno červeným štítkem "VÝPRODEJ", pak je:

 1. uskladněno u Prodejců / Dodavatelů v Asii
 2. odesíláno z Asie na adresu příkazce (zákazníka)

 

PŘÍPRAVA NA ODESLÁNÍ ZBOŽÍ / EXPEDICE

 • z Asie - až 10 dní, dle jednotlivých Prodejců / Dodavatelů (obvyklá doba odeslání je do 5 dní, není však podmínkou!)
 • z ČR - 1 pracovní den (doba odeslání zboží: do 2 pracovních dní)

 

DODACÍ LHŮTA viz Podmínky služby / Příkazní smlouva, bod 5. Dodání zboží (neplatí pro zboží skladem v ČR)

Dne 6.1.2023 vstupuje v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, někdy označovaná jako „tlačítková novela“. Součástí novely je kromě jiných práv a povinností také i znění, že pro e-shopy platí obecná povinnost dodat zboží do 30 dnů. Se zákazníkem se samozřejmě ale lze dohodnout i na delší lhůtě pro dodání zboží.

 • dodací lhůta, dána zahraničními prodejci, je 15 - 60 *(90) dní od expedice zboží
 • obvyklá doba doručení zboží je do 30 dní, ale není to podmínkou
 • přesný termín doručení nelze určit (přepravu z Asie do Evropy ovlivňuje mnoho faktorů, které nelze predikovat ani ovlivnit)

*Z důvodů níže uvedených může dojít k prodloužení dodání zboží (dodací lhůty) až o 30 dní (neplatí pro zboží skladem v ČR):

 • nezaviněné nepředvídatelné události (pandemie, přírodní katastrofa, přepravní incident atd.)
 • jednání třetích stran (zdržení zásilky v třídicím / zpracovatelském centru České nebo Slovenské pošty, zadržení zásilky k celnímu řízení atd.)
 • oslav vánočních svátků, evropských nebo asijských oslav Nového roku a jiných svátků
 • oslavy Nového roku v Číně (2016 8. únor; 2017 28. leden; 2018 16. únor; 2019 5. únor; 2020 25. ledna; 2021 12. únor; 2022 1. únor; 2023 22. ledna)

 

Důležité upozornění

V průběhu roku je obvyklá doba doručení do 30 dní. V předvánoční době, z důvodu vyššího objemu přepravovaného zboží a vytíženosti přepravců i České / Slovenské pošty, se doba dodání nepředvídatelně prodlužuje. Je-li tedy objednané zboží vánočním dárkem, pak nemůžeme garantovat jeho včasné doručení.

 

 

V případě objednávky se 2 a více položkami

 • mohou být jednotlivé položky objednány u více Dodavatelů, proto i dodání jednotlivých položek se může lišit

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Zásilky doručuje na území ČR Česká pošta, s.p. a na území SR Slovenská pošta, a.s.

Obvyklé způsoby doručování zásilek:

 • *obyčejná zásilka / malý rozměr => doručení do schránky / nebo uložení na poště + listovní oznámení o uložení zásilky
 • *obyčejná zásilka / velký rozměr => uložení na poště + listovní oznámení o uložení zásilky
 • *doporučená zásilka (sledovací číslo) => uložení na poště + listovní oznámení o uložení zásilky + výdej na OP

*platí pro Českou poštu, s.p.

 

 

DPH + CLO (ČR)

Při objednání zboží ze zemí mimo EU prostřednictvím ASIMP.cz je DPH odvedeno již zahraničním prodejcem!

OBECNÉ INFORMACE:

Objednáním a nákupem zboží ze zemí mimo EU se každý stáva dovozcem zboží, které bude podrobeno celnímu řízení. DPH i CLO vyměřují pracovníci celního úřadu při kontrole zásilek ze zemí mimo Evropskou unii.

Jak se vyměřuje CLO a DPH?

 • do 150 Euro se vyměřuje 21% DPH z *celkové hodnoty
 • nad 150 Euro (cca 4050 Kč) se vyměřuje DPH i CLO, kdy CLO tvoří 3 - 11 % z její *celkové hodnoty
 • u zásilek v hodnotě nad 150 Euro (cca 4050 Kč) je tedy nutné zaplatit CLO i DPH

*celková hodnota (cena zboží + poštovné + pojištění přepravy)

 

CLO

Do celní hodnoty dováženého zboží, tedy do základu pro výpočet cla, se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • zahraniční náklady na dopravné,
 • případné pojištění, apod.

 

DPH

Do základu pro výpočet DPH se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • clo, pokud je vyměřeno,
 • dopravné (úsek po EU) pokud již není součástí cla (celní hodnoty),
 • služba celní deklarace, pokud Vás ČP zastupuje v celním řízení, a je vyměřováno clo/DPH.

 

Jak dlouho trvá celní řízení?

Samotné celní řízení je většinou otázkou 2 - 3 dnů. K největšímu zdržení dochází v době od rozhodnutí o celním projednání do doručení výzvy o doložení dokladů a do poskytnutí těchto dokladů Kupujícím. Celkem tedy počítejte s 5 - 10 pracovními dny. Záleží také na počtu zásilek na vyclívací poště, v době Vánoc a svátků může dojít k průtahům. Pozdržení balíku v celním řízení může tedy prodloužit dobu dodání bohužel i o 14 dní.

 

V celním řízení Vás může zastoupit Česká pošta

Důležité odkazy viz body níže naleznete na stránkách České pošty zde:

 • Jak poznám, že zásilka překročila území České republiky?
 • Co se děje se zásilkou po příchodu na území ČR?
 • Česká pošta Vás může při celním řízení zastoupit
 • Ceník - služby celní deklarace
 • Jak probíhá celní řízení?
 • Nejčastější důvody dovozu
 • Komplikace, které mohou nastat
 • Jak potřebné doklady doložit?
 • Seznam zemí, které nepodléhají celnímu řízení

 

REGISTRACE / ZALOŽENÍ ÚČTU

Registrace / založení účtu

Zákazník se může kdykoliv zaregistrovat na stránkách www.asimp.cz bez nutnosti uskutečnit objednávku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu.

 

Výhody registrace "založení účtu" / menu "můj účet" 

 • Moje objednávky - Přehled, aktuální stav a možnost tisku faktur všech objednávek
 • Osobní údaje - Nastavení osobních údajů
 • Hodnocení produktů - Možnost přidávat a spravovat hodnocení
 • Komentáře - Přehled všech přidaných komentářů
 • Moje slevy - Přehled o poskytnuté slevě
 • Komunikace s obchodem - Přednostní komunikace s obchodníkem
 • Změna hesla
 • nemusíte zadávat dodací / fakturační údaje při každém nákupu
 • Registrací nevzniká členství v ASIMP klubu!

 

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Součást Podmínek služby: 15. Další práva a povinnosti smluvních stran

15.1. Provozovatel služby není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

15.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel služby prostřednictvím elektronické adresy asimp@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle provozovatel služby na elektronickou adresu kupujícího.

15.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z příkazní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem služby a kupujícím z příkazní smlouvy.

15.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15.5. Provozovatel služby je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.6. Uzavřením smlouvy o službách souhlasí uživatel s podmínkami zpracování osobních údajů. 

 

REKLAMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Součást Podmínek služby: 7. Reklamace

 

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1 Tento reklamační řád se vydává v souladu a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2 Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí podmínek služby Zprostředkovatele a popisuje postup, jakým způsobem uplatnit reklamaci zboží, které je předmětem příkazní smlouvy mezi ním a Zprostředkovatelem.
 • 1.3 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a podmínkami služby před uzavřením příkazní smlouvy.
 • 1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Zprostředkovateli potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 • 1.5 Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

2. Záruční podmínky

 • 2.1 Při výběru zboží je nutné, aby se kupující seznámil s druhem, variantami, vlastnostmi a dalšími informacemi o produktu.
 • 2.2 Kupující před zakoupením produktu vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze dobře zvolené produtky z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního jsou předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití produktu.
 • 2.3 Po celou dobu užívání zakoupených produktů je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost produktů, jako např.: nadměrnou intenzitu jejich užívání, užívání k nevhodnému účelu.
 • 2.4 Nevhodná volba produktu nebo jeho poškození způsobené užíváním, které neodpovídá jeho povaze nejsou důvody k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
 • 2.5 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba.

3. Podmínky reklamace

 • 3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného produktu v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 • 3.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 • 3.3 Kupující musí oznámit Zprostředkovateli vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí produktu.
 • 3.4 Kupující má v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 • 3.5 V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 • 3.6 Dále nelze uplatňovat nároky na vady produktu, o které kupující věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Zprostředkovatel neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.
 • 3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamovaný produkt kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Zprostředkovatel může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení produkty, které nebudou splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 • 3.8 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží.

4. Postup reklamace

 • 4.1 Reklamaci vad produktu uplatňuje kupující u Zprostředkovatele.
 • 4.2 Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • 4.3 Místo pro uplatnění reklamace je místo určené a označené prodávajícím v jeho podmínkách služby jako místo pro uplatnění práv z vadného plnění a pro vrácení zboží.
 • 4.4 Zprostředkovatel se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

 • 5.1 Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • 5.2 Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného produktu, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového produktu. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.
 • 5.3 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností produktu, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. Závěrečná ustanovení

 • 6.1 V případě, že tento reklamační řád neobsahuje pravidla nebo informace pro úspěšné uplatnění reklamace, využijí se k tomuto účelu ustanovení obchodních podmínek na základě nichž byla uzavřena příkazní smlouva o produktu, který je předmětem reklamace.
 • 6.2 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo měnit tento reklamační řád.

 

 

Reklamace vadného zboží

 • Zboží bez vyzvání neodesílejte / nejdříve nás kontakujte prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • V některém případě není vůbec nutné zboží vracet - ve kterém, určuje Zprostředkovatel. V opačném případě takové zboží nebude převzato.
 • V případě nutnosti zaslání zboží je zákazník povinnen tak učinit nejlevnější cestou. Ta také bude Zprostředkovatelem zákazníkovi proplacena.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zprostředkovatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • Reklamace může být vyřízena: a) opravou vady; b) zasláním nového zboží; c) nabídkou částečné kompenzace (slevy); d) vrácením celé platby; e) zamítnutím.

 

Reklamace nedoručení zboží

 • Kontakujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zprostředkovatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • Reklamace může být vyřízena: a) zasláním nového zboží; b) vrácením celé platby; c) zamítnutím.

 

Vrácení zboží

 • Zboží můžete vrátit v zákonné lhůtě 14 dní / ASIMP.cz poskytuje 30 dní.
 • Oznámení o úmyslu vrátit zboží nás informujte prostřednictvím dopisu, kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • Zboží (včetně prohlášení / důvod vrácení) zašlete na adresu (tak, jak je následně uvedeno!): Daniela Schvengerová (ASIMP.cz), Karla Marxe 731/4, Most, 434 01. Prohlášení / důvod vrácení lze také zaslat poštou či e-mailem.
 • Náklady na dopravu hradí odesílatel.
 • Od doručení oznámení musí být peníze vráceny do 14 dnů / ASIMP.cz vrací platbu obvykle do 48 hodin. Tato doba se však může prodloužit, pokud Zprostředkovatel neobdrží vracené zboží nebo doklad, že jste ho již poslali.
 • Ve vrácené částce musí být zahrnuté i náklady na poštovné, které zákazník zaplatil při koupi.

 

Výměna zboží

 • Oznámení o úmyslu výměny zboží nás informujte prostřednictvím dopisu, kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy asimp(zavináč)email.cz.
 • Zprostředkovatel bude zákazníka kontaktovat ohledně specifikace nově požadovaného zboží. Zákazníkovi je objednáno nové zboží, je-li takové dostupné, na základě předchozí dohody.
 • Zákazník si je vědom, že Zprostředkovatel není prodejcem zboží. Může tedy dojít k situaci, že zákazníkem nově požadované zboží nemusí být k dispozici. V takovém případě si zákazník zboží buď ponechá nebo vrátí.
 • V případě výměny (včetně prohlášení / důvod výměny) zašlete zboží na adresu (tak, jak je následně uvedeno!): Daniela Schvengerová (ASIMP.cz), Karla Marxe 731/4, Most, 434 01. Prohlášení / důvod výměny lze také zaslat poštou či e-mailem.
 • Náklady na dopravu hradí odesílatel.

 

 

KONTROLA, DORUČENÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY

Součást Podmínek služby: 14. Kontrola, Doručení zboží, Uzavření objednávky

 

"Kontrola doručení zboží" je kontrolní mechanismus Zprostředkovatele, který slouží k ochraně zákazníka.

Zprostředkovatel provádí "kontrolu doručení zboží" zasláním dotazu směrem k zákazníkovi a to:

 • prostřednictvím e-mailu (na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce)
 • nebo zasláním SMS na mobilní telefonní číslo (pouze v ČR a jen v případě, že bylo v objednávce uvedeno)
 • nebo prostřednictvím e-mailu i SMS zprávy

14.1 Kontrola doručení zboží / součinnost zákazníka

 • zákazník by měl ve vlastním zájmu na dotaz reagovat a poskytnout součinnost
 • jestliže zákazník na dotaz nereaguje, pak je kontrolované zboží považováno za doručené dle bodů 14.2 A 1 a B 2
 • jestliže zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformuje zprostředkovatele o nedoručení, pak je toto zboží považováno za doručené dle bodu 14.2 B 3

14.2 Doručení zboží

A. V případě zásilky se sledovacím číslem je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. na základě veřejně dostupné informaci o úspěšném doručení dle některého níže uvedeného nástroje pro sledování zásilek:
B. V případě zásilky bez sledovacího čísla je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. v den přímého potvrzení zákazníkem
 2. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník na dotaz nereagoval (bod 14.1)
 3. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformoval Zprostředkovatele o nedoručení

*(60 + 7)

 • 60 = poslední termín uvedený v e-mailu potvrzující odeslání zboží
 • 7 = nejzazší den pro podání reklamace z důvodu nedoručení zboží

14.3 Uzavření objednávky

A. V interním systému ASIMP.cz (Zprostředkovatele)

 • netýká se probíhajících reklamací
 • nejpozději 91. den od data odeslání je zboží označeno v interním systému ASIMP.cz za doručené

B. V interním systému ZAHRANIČNÍHO PRODEJCE (Dodavatele)

 • netýká se probíhajících reklamací
 • nejpozději 98. den od data odeslání je zboží označeno Zprostředkovatelem u Dodavatele za doručené
 • v takovém případě již není možné reklamovat nedoručení zboží

14.4 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 14.1 - 14.3.

 

 

 

HODNOCENÍ PRODUKTŮ

 

HODNOCENÍ PRODUKTŮ

V rozmezí 110 - 120 dní od vytvoření objednávky je zákazníkovi automaticky odeslán dotazník HODNOCENÍ PRODUKTŮ.

Podmínky:

 1. hodnocení může obsahovat pouze hodnocení daného produktu
 2. hodnocení nesmí obsahovat vulgární výrazy, odkazy či názvy jiných webových stránek
 3. v případě udělení 1 nebo 2 hvězd musí být uveden důvod (slouží pro ostatní uživatele)
 • probíhá-li reklamace nebo nebylo-li zboží doručeno, pak hodnocení daného zboží vynechte,
 • nebyla-li objednávka uskutečněna (storno), pak hodnocení vynechte,
 • v opačném případě bude hodnocení skryto nebo odstraněno

 

HODNOCENÍ SLUŽBY, REKLAMACE, DODACÍ LHŮTY ATD.

Chcete-li hodnotit naší službu, délku dodací lhůty, průběh reklamace atd., pak využijte níže uvedený odkaz

PŘIDAT HODNOCENÍ OBCHODU A ZBOŽÍ

 

 

 

 

Podmínky služby platné od 4.1.2023

ODBĚR NOVINEK
KONTAKT
 • email: asimp(zavináč)email.cz
 • telefonní číslo: 702 549 100

PROVOZOVATEL
 • Daniela Schvengerová
 • Karla Marxe 731/4
 • Most - Velebudice
 • 434 01
 • IČ: 04794826
 • neplátce DPH

ASIMP.cz

  DOPRAVA ZDARMA po ČR a SR ● KONTROLA doručení zboží ● GARANCE DORUČENÍ, nebo vrácení peněz ● VRÁCENÍ ZBOŽÍ do 30 dní

© ASIMP.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz